Er is geen gebruiker ingelogd

Advertenties
Organisatie

KBO Overijssel telt 40 plaatselijke afdelingen. Elke afdeling is autonoom, heeft een eigen afdelingsbestuur en organiseert activiteiten voor de eigen leden en doet aan belangenbehartiging. Zijn er binnen een gemeente meerdere KBO afdelingen dan werken die regelmatig samen, mn. op het gebied van de lokale belangenbehartiging.

KBO Overijssel kent 2 districten,Twente en Salland, met elk een eigen bestuur.

KBO Overijssel is één van de 10 provinciale KBO bonden die aangesloten is bij de KBO-PCOB.