Er is geen gebruiker ingelogd

Advertenties
KBO Overijssel

KBO Overijssel

Samen met tien andere provinciale KBO's vormt de KBO Overijssel de landelijke koepel met ruim 180.000 leden. Zij voert een zelfstandig beleid en vindt haar oorsprong in het katholieke gedachtengoed. KBO Overijssel telt 40 afdelingen.

Vanuit dat gedachtengoed informeert en ondersteunt zij afdelingsbesturen en leden.

Belangenbehartiging en het streven naar een volwaardig kunnen participeren van ouderen en leden, met name de kwetsbaren, is van daaruit een vanzelfsprekendheid.

 Doelstellingen:

 • Vergroten van de participatie van senioren in de Overijsselse samenleving.
 • Bevorderen van het welzijn/welbevinden van senioren.
 • Vormgeven aan identiteit gebonden onderwerpen.
   

KBO Overijssel en de elf andere provinciale KBO's  maken zich sterk voor een goed pensioen, een optimale, maar betaalbare  gezondheidszorg, goed vervoer en een veelvoud aan opleidingsmogelijkheden. Provinciaal en lokaal ligt het accent op een goede en comfortabele woonomgeving.

Bij belangenbehartiging zoekt de KBO lokaal samenwerking met de andere seniorenorganisaties en middels o.a. de Participatieraad.

Aandachtsgebieden zijn KBOthuis, KBOgeld, KBOdigitaal, KBOveilig en Zingeving

In 2019 zijn de speerpunten van KBO Overijssel:

 • het stimuleren en vergroten van de participatie van leden, zodat zij in staat zijn de belangen van de eigen groep en/of een lid te behartigen door het oprichten van een werkgroep lokale belangenbehartiging
 • samenwerking hierin opzetten met PCOB en mogelijk met andere ouderenbonden
 • het ontwikkelen van activiteiten die gericht zijn op het behouden, versterken en zichtbaar maken van de eigen identiteit van de KBO, vanuit de vier speerpunten zoals die verwoord zijn door de Unie KBO
 • het stimuleren van seniorveilige gemeente (i.s.m. Unie KBO) en ondersteunen lokale belangenbehartiging
 • het vergroten en versterken van het kader van de KBO
 • het stimuleren van digitale zelfstandigheid van leden door het starten van het project digitale zelfstandigheid en aanbod van iPad cursussen
 • het bespreekbaar maken van onderwerpen die te maken hebben met zingeving, levensvragen en sociaal isolement
 • het versterken van de relatie met de afdelingen, districten en de landelijke organisatie
 • het stimuleren dat ouderen digitale vaardigheden ontwikkelen of daarbij ondersteund worden.

Het bureau onderhoudt contacten met de afdelingen en ondersteunt hen bij het behartigen van materiele  en immateriŽle  belangen. Voorts is het een vraagbaak voor individuele leden.

Voor meer informatie lees het werkplan 2020

Werkplan 2019 en Jaarverslag 2018

 KBO Overijssel is een ANBI (RSIN 008358965)