Organiseer regionale coördinatiepunten voor zorg thuis en het verpleeghuis

Het Tweede Kamerdebat van 9 december over thuis- en langdurige zorg is afgelast: er wordt geen prioriteit gegeven aan thuiswonende mensen die zorg nodig hebben. Met desastreuze gevolgen. Hoewel we tekorten in de zorg niet direct kunnen oplossen, kan de toegang en het proces wel verbeterd worden. VWS moet aansturen op een regionaal coördinatiepunt voor intra- en extramurale zorg. Vergelijkbaar het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) en het Landelijk Coördinatiepunt Patiëntenspreiding (LCPS).

Lees het volledige bericht op KBO-PCOB.nl