Goed bezig! Vrijwilligers (weer) actief?!

Goed bezig! Vrijwilligers (weer) actief?!

De seniorenorganisaties KBO en PCOB gaan samen met zeventien vrijwilligerssteunpunten in Overijssel (jonge) senioren (weer) aan vrijwilligerswerk helpen in 2022. Op dinsdag 22 maart jl. is de start van het Project ‘Goed Bezig!’ in Heino bezegeld met de handtekeningen onder de samenwerkingsovereenkomsten. Nu corona de aftocht lijkt te blazen, is het tijd voor nieuw elan!

Het hele jaar richten we ons met dit door de Provincie Overijssel gesubsidieerde project op (potentiële) vrijwilligers en op organisaties die met vrijwilligers werken. Diverse activiteiten zullen worden ingezet om verloren gegane contacten te herstellen en nieuwe vrijwilligers te werven en goed te begeleiden. Dat vraagt om persoonlijke aandacht en inlevingsvermogen voor de individuele situatie en wensen van de vrijwilliger. Van organisaties vraagt het flexibiliteit in het aanbieden van werk aangepast op deze wensen. Vrijwilligerssteunpunten spelen met hun deskundigheid graag een bemiddelende en ondersteunende rol om de juiste match te maken en te houden. Volg onze berichten, ook op facebook  https://www.facebook.com/kbo.overijssel

 

Voor meer informatie neem contact op met het vrijwilligerssteunpunt in uw gemeente of met Janny Wiltjer-Lusseveld, projectleider KBO-PCOB Overijssel. m. 06 44912819  e-mail: j.wiltjer-lusseveld@home.nl