Er is geen gebruiker ingelogd

Advertenties
werkgroep digitalisering

Werkgroep Digitalisering


Deze werkgroep heeft als doel dat zoveel mogelijk leden digitaal vaardig worden. Zij stimuleert en ondersteunt afdelingen om digitale activiteiten op te zetten voor leden, en gaat daarbij de uitdaging aan creatieve werkvormen (bijv. digi-bingo) daarvoor te ontwikkelen.

Ook stimuleert ze tabletcafés en het organiseren van tabletcursussen voor leden. Leden kunnen ook voor individuele ondersteuning via hun eigen afdeling een beroep doen op een opgeleide tabletcoach. In de praktijk blijkt dat leden meer en meer gebruik gaan maken van een smartphone. Daarom richten we in 2018 de ondersteuning dan ook op scholing en instructie van het gebruik van een smartphone.


Deze werkgroep zorgt voor afstemming met de voorlichters ‘Omgaan met de tablet’,’ DigiD voorlichters’ en ‘Tabletcoaches’, die door de KBO-PCOB zijn/worden opgeleid en houdt contact hierover met het landelijk kantoor.