Er is geen gebruiker ingelogd

Advertenties
werkgroep belangenbehartiging

Werkgroep Belangenbehartiging


Deze werkgroep van KBO-PCOB Overijssel heeft tot taak de ondersteuning van de lokale belangenbehartiging. De werkgroep Belangenbehartiging heeft een duidelijk en herkenbaar gezicht gekregen en de eerste resultaten die zichtbaar werden in 2017 worden verder uitgebouwd.

Uitgangspunt zijn hierbij invloed uitoefenen op het gemeentebeleid op gebied van zorg en welzijn, voldoende en betaalbare woningen voor ouderen en Blijverslening, armoedebeleid en (openbaar) vervoer, veilige leefomgeving. Daarnaast zal ze aansluiten bij initiatieven die er al zijn rondom langer thuis blijven wonen, onder andere het project ‘Beter oud’ en het Nationaal Programma Ouderen, waarin ook de landelijke KBO-PCOB participeert. Ze komt met voorstellen hoe de ouderenbonden lokaal invloed uit kunnen oefenen op de omgevingsvisie (omgevingswet), waarin veiligheid en woonomgeving een belangrijke plaats krijgt.


De werkgroep zorgt voor afstemming met de voorlichters en gespreksleiders die door de KBO-PCOB zijn/worden opgeleid voor de volgende projecten: ‘Veiligheid’, ‘Veilig thuis’, ‘Ouderen in veilige handen’, ‘Senior veilig ziekenhuis’, ‘Gezond ouder worden’.