Er is geen gebruiker ingelogd

Advertenties
Scholing en Vorming

Commissie Scholing en Vorming


Deze commissie moet opnieuw opgericht worden in 2018. Door overlijden van enkele leden en door afscheid vanwege persoonlijke omstandigheden bestaat de commissie nog maar uit één lid, die daardoor niet in staat is alleen activiteiten te ontplooien. Het bestuur van KBO Overijssel zal inzetten op versterking, zodat de doelstellingen van deze commissie in 2018 weer gehaald kunnen worden.


Met ondersteuning vanuit het provinciale kantoor wordt ingezet op het versterken van kaderbeleid. Dat doet ze door:

  • afdelingen van elkaars activiteiten op de hoogte houden door jaarprogramma’s en werkplannen digitaal te delen
  • aanzet om de inspiratiemap (ideeën, suggesties, mogelijkheden voor afdelingen) up-to-date houden
  • een kader/introductiedag voor (nieuwe) bestuursleden organiseren
  • aansluiten bij projecten van de landelijke KBO-PCOB

Wij zijn dringend op zoek naar vrijwilligers die deze commissie willen komen versterken. Heeft u belangstelling mail dan naar info@kbo-overijssel.nl