Er is geen gebruiker ingelogd

Advertenties
Identiteit en Pastoraal


 De commissie 'Identiteit & Zingeving' heeft de volgende taken:

Deze commissie is met name verantwoordelijk voor speerpunt vijf van de KBO-PCOB ‘Zingeving’ en heeft voor 2018 de volgende activiteiten gepland

  • voorbereiding voor een inspiratiedag op het gebied van identiteit (in samenwerking met de PCOB); vervolg op de (landelijke) inspiratie dag 2017 ‘Grenzeloos leven’
  • één keer per jaar tezamen met KCWO (Katholieke Centrum Welzijnsbevordering Overijssel) overleg met de vicaris van het Vicariaat Deventer (Overijssel) betreffende onze activiteiten
  • in samenwerking met KCWO organiseren van ‘Good goan’, afwisselend in Salland en Twente, zodat dit ter plekke door de afdelingen zelfstandig opgepakt kan worden. In 2018 wordt de Kuierdag ‘Good goan’ in Twente gehouden
  • op aanvraag afdelingen ondersteunen bij identiteits- en zingevingsvragen
  • actieve deelname aan diverse landelijk KBO-PCOB projecten rondom identiteit, o.a. 'Omgaan met verlies' en dit op afdelingsniveau begeleiden
  • voorbereiden van de viering, voorafgaande aan de Algemene Ledenvergadering

Deze commissie zorgt voor afstemming met de voorlichters en gespreksleiders die door KBO-PCOB zijn/worden opgeleid voor de volgende projecten: ‘Omgaan met verlies’, ‘Omgaan met het levenseinde’, ‘Blijf in contact’, ‘Omgaan met levensvragen’.

De commissie Identiteit & Zingeving bestaat sedert 2017 uit leden van KBO en PCOB uit Overijssel.

Bovendien is de commissie regelmatig aanwezig bij de bijeenkomsten in het voor- en najaar van de clusters in Salland en Twente en de gewestbijeenkomsten van de PCOB.

.