Er is geen gebruiker ingelogd

Advertenties
Commissies

Op beleidsterreinen die de KBO van belang vindt voor het vormgeven van de eigen identiteit wordt het bestuur bijgestaan door een drietal commissies:

Algemene taken van de commissies zijn:

  • vormgeven aan de eigen identiteit van de KBO Overijssel
  • gevraagd en ongevraagd adviseren van het Bestuur
  • contacten onderhouden met de afdelingen
  • contacten onderhouden met de Unie KBO
  • verzorgen van activiteiten op lokaal, regionaal dan wel provinciaal niveau.

Ook zijn er twee werkgroep in Overijssel actief: