Er is geen gebruiker ingelogd

Ouderenorganisaties

50plusplein
Een website met informatie voor 50-plussers

Actie 15-Plus
15-Plus biedt u korting en aantrekkelijke voordelen. Speciaal voor leden van de KBO.

ANBO
Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen

PCOB
Protestants Christelijke Ouderenbond

NVOG
Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden

NOOM
Netwerk van organisaties van Oudere Migranten

Project Zilveren Kracht
Zilveren Kracht is kennis, kunde en levenservaring inzetten


Unie KBO 'sHertogenbosch
Landelijke Katholieke Bond van Ouderen

terug