Er is geen gebruiker ingelogd

Gezondheid

Wat met uw gezondheid te maken heeft:

Alzheimer Nederland
Alzheimer Nederland zet zich al bijna 25 jaar in voor mensen met dementie. Zij willen bijdragen aan een betere kwaliteit van leven voor mensen met dementie en hun naaste omgeving. Alzheimer Nederland is zowel een fonds als een patientenbelangenorganisatie.

CARINT Gezondheid Service
Carint is een organisatie voor wonen, welzijn en zorg. zij stellen mensen in centraal Twente in staat de kwaliteit van hun bestaan zoveel mogelijk te verbeteren of zo te houden.

Leven met een Handicap    Mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking, of een chronische ziekte, krijgen tijdens hun leven vaker te maken met gezondheidszorg dan anderen. Door de hervorming van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) is er voor deze groep mensen echter veel veranderd. De AWBZ is overgaan naar een aantal nieuwe en bestaande wetten.
Zie de Zorgwijzer;

 
Nederlandse Hartstichting
De Hartstichting strijdt tegen hart- en vaatziekten. Het aantal sterfgevallen en patiŽnten moet omlaag. Hiertoe investeert de Hartstichting in wetenschappelijk onderzoek, voorlichting en patiŽntenzorg. Ongeveer 50% van het geld gaat naar onderzoek.

Stichting De Zonnebloem
De Zonnebloem levert een positieve bijdrage aan het leven van mensen met een fysieke beperking door ziekte, handicap of gevorderde leeftijd. Door middel van huisbezoek, activiteiten en vakanties geven ze kleur aan hun leven en helpen onze 40.000 vrijwilligers gevoelens van eenzaamheid te verminderen.

Verpleeg- en verzorgingshuizen
U kunt verpleeg- en verzorgingshuizen zoeken bij u in de buurt en daarbij aangeven wat u belangrijk vindt. Zo kunt u selecteren op type zorg, locatiewensen, specialisaties, aangeboden zorg en faciliteiten.


Regelhulp
Regelhulp geeft informatie over het aanvragen van hulp, zorg en hulpmiddelen.

Kiesbeter
Geeft actueel nieuws over de gezondheidszorg, geeft informatie over ziekenhuizen, zorgverzekeraars, medische informatie en patienten organisaties.

Meld je Zorg
Voor het melden van vragen en klachten in de GGz zorg

terug