Er is geen gebruiker ingelogd

Belangenorganisaties

Per Saldo 
Met ruim 23.000 leden is Per Saldo dť belangenvereniging van en voor mensen met een persoonsgebonden budget in Nederland. Per Saldo zorgt ervoor dat budgethouder tot hun recht komt. Per Saldo geeft informeatie, komt op voor uw rechten, door voor u in de bres te springen bij instanties en bij de politiek.

Chronisch zieken en gehandicaptenraad 
De CG-Raad zet zich in op alle terreinen van het maatschappelijk leven, zoals werk, inkomen, onderwijs, zorg, wonen en gelijke rechten. Naast het werk voor de collectieve belangen ondersteunen zij de afzonderlijke leden: de lokale en landelijke patiŽnten- en belangenorganisaties. Wij geven informatie, via publicaties, websites en studiebijeenkomsten, en bieden juridische hulp.

Zorgbelang Overijssel
Zorgbelang Overijssel is een stichting waarbij zo'n 120 lokale  en regionale patienten organisaties zijn aangesloten. Ze komt op voor de belangen van alle mensen die gebruik maken van zorg in Overijssel. Zij doet aan belangenbehartiging, klachtopvang en signalering.

terug