Er is geen gebruiker ingelogd

Gezondheid en zorg

Advertenties
WMO

WMO

KBO Overijssel werkt samen met PCOB gewest Overijssel binnen BOO. BOO is aangesloten bij de Stichting Belangen Organisaties Overijssel en werkt samen met Zorgbelang Overijssel, Platform mantelzorg Overijssel (PMO), Overijssels Platform VG aan de belangenbehartiging voor mensen die een beroep doen op de Wmo.
Samen ondersteunen en adviseren we plaatselijke Wmo-raden, geven informatie over diverse onderwerpen en verzorgen themabijeenkomsten.

Wij ondersteunen plaatselijke afdelingen en hun vertegenwoordigers in Seniorenraden of Wmo-raden bij de belangenbehartiging in de eigen gemeente.

U kunt bij ons terecht voor:

  • ínformatiebijeenkomsten over de Wmo en alle verandelingen
  • informatiebijeenkomsten over de Kanteling
  • informatiebijeenkomsten 'scheiden van wonen en zorg'
  • hulp of ondersteuning bij het opstellen van adviezen
  • achterbanraadpleging (wat hebben onze leden nodig)
  • het doorgeven van signalen
  • ondersteuning bij klachten (via afdeling Klachtenopvang van Belangen Organisaties Overijssel, ikg@belangemnorganisatiesoverijssel.nl)

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met g.vrielink@kbo-overijssel.nl