Er is geen gebruiker ingelogd

Gezondheid en zorg

Advertenties
Ouderen adviseur

Project Vrijwillige Ouderenadvisering


Een Vrijwillige Ouderenadviseur is een oudere vrijwilliger die binnen de eigen gemeente werkt en op verzoek van ouderen zelf hen ondersteunt, verwijst, bemiddelt of vrijblijvend adviseert bij individuele vragen. Het landelijke project Vrijwillige Ouderenadviseurs (VOA) is door de gezamenlijke ouderenbonden opgezet. In Overijssel is een aparte projectgroep vanuit SENtrum die plaatselijke ouderenbonden ondersteunt bij de opzet van een project Vrijwillig Ouderenadvisering en die zorgt voor de opleiding van de vrijwilligers. 

Vrijwillig Ouderenadviseurs komen op bezoek bij mensen thuis en werken gratis voor mensen die lid zijn van een ouderenbond.

Zij geven steun en informatie over:

  • gevolgen van lichamelijke of geestelijke achteruitgang
  • huisvesting of aanpasssing van de woning en woonomgeving
  • mobiliteit
  • sociale contacten en eenzaamheid
  • zinvolle bezigheden (rekening houdend met beperkingen)
  • de zin van het leven
  • administratieve en financiele zaken
  • en alle andere vragen van ouderen

Er zijn Vrijwillig Ouderenadviseurs actief in Almelo, Steenwijk, Kampen, Olst/Wijhe en Raalte. Op dit moment worden gesprekken gevoerd om in Oldenzaal een project Vrijwillig Ouderenadviseurs te starten.