ANBI-status

Vereniging KBO Overijssel heeft een ANBI-status. Dat betekent dat giften die u aan KBO Overijssel doet belastingvoordeel op kunnen leveren.

Het RSIN/fiscaalnummer is: 8358965

Op de website van de Belastingdienst kunt u onze ANBI-status controleren.

Wat is het voordeel van een ANBI?

Sinds 2014 is het mogelijk periodieke giften te doen zonder de notariële akte die voor die tijd nodig was om bij de Belastingdienst voor een giftenaftrek in aanmerking te komen. Dit geldt alleen als de gift wordt gedaan aan een algemeen nut beogende instelling (ANBI).

Indien er sprake van zo’n periodieke gift mag u het hele bedrag van de gift aftrekken.  Er geldt dan geen drempel en geen maximumbedrag.

Waar moet deze periodieke schenking aan voldoen?

  1. Er moet nog steeds een schriftelijke overeenkomst zijn tussen u en de organisatie. U hoeft hiervoor echter niet meer naar de notaris. Ook het vastleggen van een gift van bijv. 10 euro per maand kan daarom al aantrekkelijk zijn. De meeste organisaties hebben een standaard formulier hiervoor. Vraag hierom. Maar u kunt het formulier ook downloadenOpen dit document met ReadSpeaker docReader op de website van de belastingdienst.
  2. De betreffende organisatie moet een ANBI zijn (u kunt dit controleren op de website van de Belastingdienst)
  3. U heeft bij het doen van aangifte het RSINnummer (sofinummer voor rechtspersonen) van de organisatie nodig.
  4. Zorg dat u vaste en gelijkmatige termijnen overeenkomt.
  5. Minimaal vijf jaar, jaarlijks uitkeren en schriftelijk vastleggen.