We leven in een tijd dat het allemaal anders is

Geachte dames en heren, beste KBO’ers

 

We leven in een tijd dat het allemaal anders is dan we hadden gehoopt en verwacht.

Het coronavirus grijpt weer ten volle om zich heen. De IC’s liggen weer overvol, de verpleegkundigen kunnen hun werk bijna niet meer aan.

Grote zorgen in de zorgcentra en ook bij onszelf. Wat zal ons de komende tijd brengen. En wat gaan we doen met alle festiviteiten die er gepland staan in de decembermaand.

 

Na rijp beraad met de besturen van KBO en PCOB zijn we tot het besluit gekomen om een aantal geplande activiteiten niet door te laten gaan.

Allereerst hebben we de Sinterklaasmiddag niet door laten gaan die op 26 november gepland stond. Heel erg jammer voor iedereen die zich had verheugd op een gezellige middag met veel ontmoetingen. Iedereen is persoonlijk geïnformeerd door de leden van de activiteitencommissie waarvoor hulde voor al het werk dat zij hiermee hebben gehad.

 

Ook heeft het bestuur van de KBO besloten de Kerstvieringen geen doorgang te laten vinden.

We zijn met teveel mensen in een ruimte die, nu het virus rondwaart, niet groot genoeg is.

Wij kunnen het niet verantwoorden met zoveel mensen in de zaal. Het zou erg zijn als er uit deze bijeenkomsten coronabesmet-tingen met nare gevolgen zouden komen.

 

Om dezelfde reden zal ook de nieuwjaarsreceptie die gepland stond voor 14 januari 2022 niet doorgaan.

 

We hopen dat het nieuwe jaar ons minder zorgen om dit virus zal brengen en we weer gezellige bijeenkomsten kunnen organiseren.

 

 

We hebben eigenlijk twee moeilijke jaren achter ons, jaren waarin Covid ons leven voor een groot gedeelte bepaalde. Niet meer gezellig even bij je vriendin/vriend een kopje koffie drinken, of gezellig naar de film of theater. Was er iets groots te vieren aan jubilea, huwelijk of kerkdienst, we waren er vaak niet bij.

Wel werden we creatief in het onderhouden van vriendschappen en contacten.

Feesten vanwege een bruiloft of verjaardag werden niet, of op heel kleine schaal gevierd.

Maar ook een jaar waarin mensen verdriet ondervonden doordat hun geliefden overleden en er nagenoeg geen afscheid genomen kon worden. Ook werden mensen ernstig ziek. Vaak met een lange nasleep.Niet echt samen. Geen knuffels geven, niet elkaar de hand schudden, al dit werd ingesteld om niet besmet te raken met Covid en opnieuw moeten wij ons aan deze regels houden.

 

Kerstfeest is een feest van verwachting naar….

Voor de een zal dat zijn naar beterschap, een ander naar vrijheid, en weer een ander zou zo graag weer bij vriend of vriendin op bezoek gaan, of de kleinkinderen knuffelen.

We mogen vertrouwen dat deze tijd weer zal komen, de tijd van normaal.

Je fiets pakken en eropuit trekken, op een terrasje een drankje gebruiken, of een heerlijk avondje uit naar de schouwburg of film.

 

Het bestuur wil positief vooruit kijken naar het nieuwe jaar en we gaan door met plannen maken. Het kerstbuffet gaat niet door maar we denken over een Paasbuffet. Voor Pasen zijn er plannen om toch een gezamenlijke maaltijd met elkaar te gebruiken. Hoe een en ander vorm zal krijgen daar denken wij nog over na. Voor nu wens ik u mede namens de andere bestuursleden, allen een Zalig Kerstfeest, een Voorspoedig Nieuwjaar en ondanks alle beperkingen, een goede tijd.

 

Wilma Altena-Niehof, voorzitter KBO Zwolle

Wij, het bestuur van de KBO, danken alle vrijwilligers voor hun bijdrage dit jaar aan het welzijn van onze afdeling en in het bijzonder danken wij de leden van de activiteitencommissie die zoveel moois hadden voorbereid voor de december-maand en nu helaas alles hebben moeten loslaten. Samen met hen denken wij weer vooruit naar volgend jaar en wij hopen u dan weer te mogen ontmoeten.

 

+++++++++++++++++++++++

Voetstappen van vrede in de nacht,

door wie ze kan horen, wordt Hij verwacht.

Woorden van hoop, eens wordt het licht.

Klanken van liefde, Gods gezicht.

Zing van de eng’len, hoor het lied!

Een blijde boodschap wat is geschied.

Woorden van vrede, ’t duister verdwijnt

als hier op aarde Gods liefde verschijnt.

Ster aan de hemel, ster van het kind,

wijst ons de weg, tot je het vindt.

Het pad is soms donker, de weg is lang

maar God wijst de weg, wees maar niet bang.

Voetstappen die zoeken, al eeuwen voort.

Geloven en hopen op ’t Bijbelse woord.

De ster is verbleekt, het lied verstomd.

Maar wij hopen op Jezus, ja Hij komt

+++++++++++++++++++++++