Afscheid Anneke Siemerink

Afscheid Anneke Siemerink als voorzitter KBO Zwolle


Tijdens de jaarvergadering van 10 september jl. hebben wij afscheid genomen van Anneke Siemerink die wegens gezondheidsproblemen haar geliefde voorzittershamer heeft overgedragen aan de nieuw gekozen voorzitter Wilma Altena-Niehof.

Voorzitter Anneke Siemerink geeft de  voorzittershamer over aan haar opvolger Wilma Altena-Niehof

Wij gingen met Anneke nog eens even terug naar de tijd dat zij binnenkwam bij de KBO.
Anneke was gedurende ruim 11 jaar actief voor de KBO Zwolle. Ondanks het feit dat zij nog geen 60 was, wist ons oud-bestuurslid Eef Haverkort (inmiddels helaas overleden) haar ertoe over te halen om lid te worden van de KBO. Ze trof een activiteitencommissie aan die nieuw leven moest worden ingeblazen en samen met onder meer Paul Bleeker hebben zij samen de schouders eronder gezet. Inmiddels is deze commissie onder haar leiding uitgegroeid tot een geweldig functionerende club waar zowel KBO als PCOB in zijn vertegenwoordigd. De leden werden steeds meer divers en gaven ook aan zeer geïnteresseerd te zijn in kunst en cultuur. Als succesvol voorbeeld kunnen we hier wel de kunstcursus noemen waarvoor dit seizoen al meer dan 80 leden zich opgegeven hebben.
In die beginperiode werd ook de reiscommissie nieuw leven ingeblazen en de eerste reis naar Duitsland werd gemaakt. Een bus vol en een doorslaand succes. Vele kleine en grotere reizen zijn er inmiddels gemaakt en tijdens de jaarvergadering heeft Willy Smit in haar toespraak vele herinneringen
opgehaald aan de avonturen die met elkaar waren beleefd.

Voorzitter
Op onze vraag waarom Anneke, destijds nog geen 60, zich zo wilde inzetten voor de
oudere, gaf zij als antwoord dat zij ook vanuit haar beroep in de zorg altijd veel affiniteit met ouderen heeft gehad. Ze was als 28-jarige al voorzitter van het RK Vrouwengilde.

Scheidend voorzitter Anneke Siemerink
met dochter Sandra op weg naar Parkzicht

Toen in maart 2016 de toenmalige voorzitter Hoefmans aftrad werd ze een jaar lang interim voorzitter waarna ze in 2017 voorzitter werd. In die hoedanigheid trad zij ook toe tot de Seniorenraad destijds nog met de naam Cosbo. Een idiote naam vond Anneke en onherkenbaar voor de inwoners van Zwolle. Zij heeft mede ervoor gezorgd dat de naam Cosbo werd veranderd in Seniorenraad. Daarnaast werd Anneke districtbestuurder van KBO Salland en Overijsel
Dat zij hier ook zeer gewaardeerd werd bleek wel uit het feit dat zij uit handen van de voorzitter van het district de heer Anton Groot Koerkamp de zilveren KBO-speld van verdienste mocht ontvangen tijdens de jaarvergadering.

PCOB
Samen met de PCOB Zwolle is er onder haar voorzitterschap een samenwerkingsverband op gang gekomen dat zijn oorsprong vond in het besluit van de beide ouderenbonden om ooit landelijk samen te gaan. Tot een echt goed samenwerkingsverband is het nog niet echt gekomen waarbij het cultuurverschil een belangrijke rol speelt.
Dat neemt niet weg dat er in Zwolle hard aan getrokken is om in onze stad zoveel mogelijk samen te werken en dat is ook best goed gelukt. Cultuurverschil is er en zal er altijd blijven maar met de juiste inzet en respect voor elkaar is er onder haar leiding toch best veel bereikt in tegenstelling tot andere plaatsen in onze provincie.
Alsof dit nog niet allemaal genoeg was was Anneke ook altijd en overal te vinden op bijeenkomsten van Windesheim, van werkgroepen binnen de gemeente die over ouderen gaan omdat zij altijd van mening was dat er met ouderen zelf gesproken moest worden en niet over ouderen. Daar heeft ze zich altijd groen en geel aan geërgerd.
Wij zullen er aan moeten wennen dat na al die jaren Anneke geen voorzitter meer is maar we zullen vanuit dezelfde intentie blijven waken over het functioneren van de afdeling Zwolle met Wilma als nieuwe aanvoerder. We gaan het samen doen en we hopen dat Anneke nog geruime tijd deel mag blijven zijn van haar gezin en dat wij haar nog altijd mogen begroeten op onze bijeenkomsten.

Anneke”ik wil iedereen enorm bedanken voor het in mij gestelde vertrouwen en ik hoop dat jullie nog lang met veel plezier lid zullen zijn van de KBO. ”Helaas kan ik er zelf niet meer actief aan bijdragen maar ik heb vertrouwen in de enthousiaste club mensen die zich inzetten voor onze afdeling”

Anneke wil ons zoals zij het zelf noemt ”een traktatie voor het leven” meegeven:

Veel kan je verwonden, deprimeren tot wanhoop brengen
Maar altijd zijn er weer onverwachte verkwikkingen
Steeds onthaalt het leven je weer op verrassingen die je verwarmen en je bestaan toch nog glans verlenen
Het gaat om het gewoonste
Het meest verwonderlijke licht dat s ’morgens vroeg je kamer binnenvalt
Een zwerm vogels, hoog en geheimzinnig boven je
Bomen, zachtmoedig ruisend in de wind
De prikkelende geur van een prille regen
Een bos openhartige bloemen
Een melodie, die je eerder hebt gehoord
Iemand die z’n hand naar je opsteekt
Een kind, dat je vol vertrouwen aankijkt
De glimlach van een vriend
Een vleugje tederheid
Een arm, even koesterend om je heen
Traktaties, liefkozingen van het leven, die alles anders maken
Er is méér dan je pijn, je verdriet, je wanhoop, Je lééft!
Je bent opgenomen in een mysterie dat alles te boven gaat
Traktaties die je een heel nieuw gevoel van eigenwaarde geven
Je op een vreemde manier sterken in je zelfrespect
Hoe treurig je situatie ook is, je mag er zijn als mens!
Haal maar diep adem
Je hoort er volop bij
Wat je troost, wat je opbeurt en ook meer in het algemeen
Wat je geluk ervaring bezorgt
Je krijgt het zomaar cadeau
Het ontspringt aan de welwillendheid van het geschapene
De minzaamheid van het leven
Het leven, dat je niet aan jezelf overlaat
Je kunt het niet kopen
Je kunt er niets voor doen
Als een volmaakte verrassing, als een genade valt het je in de schoot
Je hoeft het alleen maar te accepteren!

Zomaar een gedachte…

Anneke Siemerink