Bestuur

Het bestuur van de KBO afdeling Zwolle telt elf leden. Er wordt  iedere tweede dinsdag van de maand vergaderd. Binnen het bestuur is er een DB bestaande uit voorzitter, secretaris en penningmeester. Daarnaast zijn de diverse commissies die de afdeling kent, veelal bestaande uit leden van PCOB en KBO Zwolle , vertegenwoordigd in het bestuur. Bedoeld worden hier de activiteitencommissie, kunstcommissie en reiscommissie.
Tevens zijn twee leden van het bestuur vertegenwoordiger van de KBO in de seniorenraad van Zwolle. Ook is er een bestuurslid, in de huidige samenstelling, de vicevoorzitter onder meer verantwoordelijk voor de maandelijkse nieuwsbrief
Alle bestuursleden zijn inzetbaar bij diverse soorten activiteiten die door de afdeling worden georganiseerd.
De ledenadministratie wordt verzorgd door Mw. B. van der Weerd. Telefoon: 038-4656892, email: kbozwolleleden@gmail.com
 

Bestuur

Bestuurslid activiteiten- en reiscommissie

Willy Smit

Leden activiteitencommissie Willy Smit voorzitter, Marion Toby, Marjan Metselaar, Hans Touwen, Nardy Bleeker, Bert Holthof, Henk Tacken, Joke Kwakkel, Nardy Bleeker. ------------------------------------------------------------------------------ Leden reiscommissie: Bert Holthof, Willy Smit, Femmeke Weijenberg, Hans Dekker
Bestuurslid activiteiten- en reiscommissie

Bert Holthof

Leden activiteitencommissie Willy Smit voorzitter, Marion Toby, Marjan Metselaar, Hans Touwen, Nardy Bleeker, Bert Holthof, Henk Tacken, Joke Kwakkel, Nardy Bleeker. ------------------------------------------------------------------------------------------ Leden reiscommissie: Bert Holthof, Willy Smit, Femmeke Weijenberg, Hans Dekker
2de secretaris

Henk Tacken

Beheer van de site van KBO Zwolle ----------------Leden activiteitencommissie Willy Smit voorzitter, Marion Toby, Marjan Metselaar, Hans Touwen, Nardy Bleeker, Bert Holthof, Henk Tacken, Joke Kwakkel, Nardy Bleeker.
ledenadministratie

Betsy van der Weerd

Betsy verzorgt de ledenadministratie en voor alle vragen rondom de ledenadministratie kunt U bij haar terecht.