Bloemschikken Herfst

Herfst bloemschikken

19 oktober 14.00 uur in Parkzicht

Opgave vanaf 3 oktober bij Nardy Bleeker liefst per mail met telefoonnummer: nardy.bleeker@gmail.com, telefoonnummer 06 16033360

Kosten € 20,00 overmaken op rekeningnummer NL85 RABO 0336571356 van Actief Oud vóór 10 oktober o.v.v. Bloemschikken herfst