De KBO Vasse is een vrijwilligers organisatie, die al bestaat vanaf 1971. Begonnen als een bejaardensoos….. nu een vereniging, die naast het organiseren van bijeenkomsten en activiteiten de belangen behartigt van alle senioren in Vasse.

Tevens zoeken we de samenwerking met andere verenigingen uit ons dorp, zoals de Zonnebloem Vasse en de Dorpshuiskamer Vasse.
Ons gezamenlijke doel is om de leefbaarheid in Vasse te behouden voor alle dorpsgenoten, van jong tot oud.