Belasting

Binnenkort komen de belastingbrieven weer.
De Huba’s (Hulp bij aangifte) staan dan weer voor u klaar om te helpen bij het invullen.

De machtigingscodes worden vanaf 15 februari verzonden door de Belastingdienst.

U kunt  voor hulp bellen met:

Anton Jansink 0572-35 37 83
Bernard van Dam 0572-36 11 19
Willy Verbruggen 0572- 35 28 01
Ton Marsman 0572-35 40 13
Erik Hoijtink 0572-35 47 12
Wim Smit 06-53 29 535