AFDELINGSNIEUWS BIJ KBO PCOB MAGAZINE APRIL 2022

Beste leden

 

 

De Jaarvergadering over 2021

 

De jaarvergadering over het afgelopen jaar zal plaatsvinden op

Woensdag 6 april om 14.30 uur in het Damast

We hopen dan weer op een goede opkomst. Zoals u weet is het een kort verenigingsjaar geworden, maar hopelijk hebben we nu betere tijden wat betreft corona voor de boeg. Onder dit bericht vind u de agenda van de jaarvergadering. Wilt u deze niet vergeten mee te nemen.

Op de tafels in de zaal van het Damast zullen verslagen liggen van de vorige jaarvergadering en het jaarverslag over 2021

Na de pauze gaat Judith Kamphuis ons een en ander bijpraten over fysiotherapie en lifestyle coaching: bij voorbeeld, hoe kunnen we gezonder leven. In de pauze is er weer een hapje en een drankje. Wilt u zich weer van te voren opgeven zodat wij weten hoeveel er klaargemaakt moet worden.

 

– – – – – – – – – –

Hulp bij het invullen van het belastingformulier

Zoals we in de vorige nieuwsbrieven al hebben laten weten, hebben wij Mattie Platvoet, onze belastingconsulent, bereid gevonden zich weer in te zetten voor onze leden om te helpen met het invullen van uw belastingformulier. Wanneer u dit vóór een april heeft ingevuld en opgestuurd, krijgt u nog voor één juli bericht.

En vóór 1 mei moet alles zijn ingestuurd.

Zijn contactgegevens zijn: 0541-670554 en 06-112 98 634

email:   mjplatvoet@gmail.com

Bestuur en Werkgroep KBO/PCOB Ootmarsum

 

 Agenda van de jaarvergadering over 2021

 

 1. Begroeting en opening door de voorzitter, Lidy Tijink.
 2. Herdenking van de leden, die het afgelopen verenigingsjaar zijn gestorven.
 3. Verslag algemene ledenvergadering van 29 september 2021
 4. Ingekomen en uitgegane stukken
 5. Jaarverslag over 2021
 6. Verslag financiële situatie KBO-PCOB Ootmarsum en contributie vaststelling
 7. Verslag kascommissie
 8. Aftreden van Truus Luttikhuis, Frans Tillemans en Wim de Heij.
 9. Rondvraag en vaststelling datum algemene ledenvergadering over 2022
 10. Pauze met koffie en wat lekkers.
 11. Presentatie fysiotherapeute en lifestyle coach Judith Kamphuis
 12. Afsluiting door de voorzitter