De Afdeling
Start
In januari 1971 hebben een aantal mensen het initiatief genomen een bond voor ouderen op te richten. Op de presentatie van het initiatief werd enthousiast gereageerd en 56 mensen werden lid. Er werd een bestuur gekozen en in december kende de Soos al 92 leden.

Onder de korte maar krachtige naam werd de Soos een begrip in Lettele. Het was vooral een ontmoetingsplek voor ouderen met de nodige recreatieve activiteiten. Zo werd onder andere gestart met gymnastiek voor ouderen, volksdansen, koersbal, jeu de boules, het organiseren van een bustocht en bezorging van warme maaltijden.

In een periode van bijna 10 jaar ontstonden contacten met de gemeente, zorginstellingen en andere instanties en werd de Soos ook een belangen organisatie. Daarop volgde in 1980 het logische besluit om zich aan te sluiten bij de Katholieke Bond voor Ouderen. Zo werd de Soos een afdeling van de landelijke KBO en kunnen de leden gebruik maken van de professionele faciliteiten van een ouderenbond.

Vervolg
Met uitzondering van de bezorging van de warme maaltijden werden de andere activiteiten voortgezet. Hiervoor is veel belangstelling. Daarnaast werden een jaarlijkse fietstocht en wandeltocht georganiseerd. Ook werden, met uitzondering van een zomerstop, iedere maand bijeenkomsten georganiseerd waarop diverse onderwerpen over godsdienst, politiek, gezondheid en cultuur aan de orde kwamen. Ook was er sprake van de gezellige jaarlijkse spelmiddag en bingo spelen.

In het kader van het lokale ouderenbeleid (zo lang mogelijk zelfstandig wonen en gezond blijven) ontvangt de KBO- Lettele jaarlijks een financiële ondersteuning van de Gemeente Deventer.

Anno 2021
De intentie is om de activiteiten op de aangegeven wijze voort te zetten. In de afgelopen 1,5 jaar was dit door de coronapandemie niet mogelijk en heeft het bestuur de leden met een present thuis bezocht.
De KBO-Lettele heeft 100 leden. De leden wonen in Lettele, Okkenbroek en Bathmen. Iedereen boven de 55 jaar kan lid worden en jonge senioren zijn van harte welkom.

De KBO-Lettele bestaat dit jaar 50 jaar en is lid van de ouderenbond KBO-PCOB. Voor de 300.000 leden richt de bond zich op de speerpunten wonen-zorg-welzijn, veiligheid, koopkracht, digitalisering en zingeving.
Voor € 20 per jaar kunnen leden gebruik maken van veel diensten en ontvangen zij het maandelijkse informatieve Magazine voor ouderen.