Excursie Landgoed Vilsteren

Bij Landgoed Vilsteren ontvangt de rentmeester, de heer Fernhout ons, en zal ons interessante verhalen gaan vertellen over het ontstaan en de dagelijkse dingen van een rentmeesterschap en over de doelstelling van Landgoed Vilsteren.

We worden ontvangen met koffie en sluiten af met een drankje. Het is een middag om een uniek kijkje te nemen achter de schermen van dit landgoed c.q. havezathe.

We gaan met eigen vervoer, kunt u zelf rijden, dan graag opgave aantal mogelijke meerijders.

Het vertrek is van de parkeerplaats bij de Kerk, de juiste vertrektijd wordt u bij opgave medegedeeld.

 

Voor 15 juni opgave bij:  Harry Ogink  tel.nr. 0572-391618