NIEUWSBRIEF JULI EN AUGUSTUS

ONZE EENDAAGSE BUSREIS NAAR URK
Deze reis vindt plaats op woensdag 24 augustus .
Vertrek om 9.30 uur vanaf het Dorpsplein. Terugkomst in Heeten is om ongeveer 20.15 uur.
Eventuele dieetwensen kunnen doorgegeven worden aan
Ria Hondshorst tel.: 0627573661.
Dan een vriendelijk verzoek voor degene die zich voor deze reis
opgegeven hebben om €75,50 per persoon over te maken
vóór 30 juli op banknummer NL 08 RABO 0120203960
t.n.v. 55 PLUS-KBO Heeten.
Bij voorbaat dank.
FIETSTOCHTEN
Op de woensdagavonden 6, 20 juli en 3 augustus gaan we ongeveer 25 km fietsen, met
onderweg een koffiestop.
Vertrek om 18.30 uur vanaf het Dorpsplein.
Onze laatste fietstocht is op woensdag 17 augustus. Dit wordt een
hele dag.
Bij het ter perse gaan was nog niet bekend hoe we deze dag
invullen. Maar zet deze datum alvast in uw agenda.
In ieder geval vertrekken we om 9.30 uur vanaf het Dorpsplein en
U kunt voor de zekerheid een lunchpakketje meenemen.
ROOKMELDERS PER 1 JULI 2022 VERPLICHT.
76% van de mensen heeft een rookmelder thuis. U ook? Vanaf 1 juli 2022 is in iedere woning
een rookmelder verplicht. Deze verplichting bestaat al sinds 2003 voor nieuwbouwhuizen,
maar in de nieuwe wetgeving staat dat ook in bestaande woningen op iedere verdieping een
rookmelder moet hangen.
De regering heeft het Bouwbesluit dan ook aangepast en rookmelders voor zowel
nieuwbouw als bestaande bouw verplicht gesteld. Daarmee geven zij gehoor aan het advies
van onder meer Brandweer Nederland en gemeenten om rookmelders voor iedere woning
in Nederland te verplichten. Volgens de nieuwe wetgeving moet vanaf 1 juli 2022 ook in
bestaande woningen op iedere verdieping een rookmelder hangen. Dit geldt voor
verblijfsruimtes én besloten ruimtes waar een vluchtroute doorheen gaat.
Een rookmelder met een levensduur van 10 jaar kost inclusief batterijen gemiddeld € 30, en
het plaatsen ervan neemt zo’n 30 minuten in beslag, zo blijkt uit onderzoek. Huiseigenaren
van bestaande woningen zijn zelf verantwoordelijk voor het ophangen van rookmelders die
voldoen aan de eisen én voor het plegen van onderhoud. Huur je de woning? Dan is de
verhuurder verantwoordelijk voor het ophangen van voldoende werkende rookmelders. De
huurder is wél zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van de rookmelders.
Zorg dat u goed bent voorbereid op de nieuwe wetgeving en maak uw woning meteen
brandveilig. De rookmelders kunt U ook online bestellen via KBO/PCOB voordeel!
De rookmelders zijn verkrijgbaar in een SET VAN 2 voor €39,95 OF 3 STUKS voor €54,95.
Inclusief magnetische montagesets. Ze worden bij u thuis geleverd (€ 4,95 verzendkosten).
Eenmalig investeren in rookmelders redt levens!
BUURTSPORTCOACH
Er zijn 2 sportcoaches door het Sportbedrijf Raalte aangesteld om het bewegen onder
jongeren en ouderen te stimuleren. Aanvankelijk werd de aandacht voornamelijk gericht op
de jongeren onder de 18 jaar. Sinds oktober is de aandacht ook gericht op ouderen. De
coaches helpen vooral bij het stimuleren en ondersteunen van verschillende initiatieven
vanuit de sportverenigingen dan wel andere maatschappelijke verbanden. Ze organiseren
zelf dan ook geen concrete activiteiten.
Wij weten allemaal dat bewegen ook voor ouderen heel belangrijk is. Graag zouden wij van
U horen, waar U belangstelling of behoefte ligt op het gebied van bewegen/sporten. U kunt
dit doorgeven aan het secretariaat van de KBO/PCOB Heeten Tel. 0572381602 of mailen
naar corryherenbrink@gmail.com
DIGITALISERING OUDEREN
In de krant hebben wij kunnen lezen dat de gemeente Raalte voor het digitaliseringproject
een subsidie van € 30.000 beschikbaar heeft gesteld. Dit project wordt vooral door de
Bibliotheek opgepakt. Vanaf 1 oktober zal het daadwerkelijk gaan draaien. Er wordt een tour
georganiseerd naar en door de verschillende kernen en wijkcentra. Ook hier is nadrukkelijk
op gewezen dat succes vooral zal worden bereikt als het aansluit op de eigen
belevingswereld en het dicht bij de mensen blijft.
Graag zouden wij daarom van U vernemen wat betreft de digitalisering waar u behoefte en
belangstelling ligt. Van Mailen, Fotobewerken tot DigiD. Ook dit kunt U kenbaar maken bij
het secretariaat van de KBO/PCOB Heeten Tel. 0572381602 of mailen naar
corryherenbrink@gmail.com
HERINNERING OPROEP VOOR HET DOORGEVEN VAN EMAIL ADRESSEN
Wij krijgen nog steeds email adressen binnen. We merken dat blijven herhalen in de
Nieuwsbrief goed werkt! Wij doen daarom wederom een oproep om uw email adres aan ons
door te geven aan het secretariaat van de KBO/PCOB Heeten. Wanneer uw mailadres is
veranderd, is het ook belangrijk dat u het doorgeeft aan het secretariaat:
mailadres corryherenbrink@gmail.com
Ook is het belangrijk dat U bij verhuizing uw Nieuwe adres aan het secretariaat doorgeeft!
Secretaresse KBO/PCOB Heeten: Corry Kleinherenbrink. Tel. 0572381602