Jaarprogramma 2021/2022 (Onder voorbehoud)

KBO/PCOB EN ACTIVITEITENGROEP 55+

24 februari 2022: Een middag met een verrassing!

24 maart 2022: Naar Schoonheten op bezoek.

1 April 2022: Op de eerste vrijdag van de maand na de H. Mis is aansluitend de Jaarvergadering van de KBO/PCOB. Na de pauze volgt een presentatie over orgaan- weefseldonatie/transplantatie.

Mei 2022: Start van de Fiets vierdaagse met omringende buurtdorpen.

Houd de Nieuwsbrief goed in de gaten, want daarin worden deze activiteiten uitvoerig aangekondigd! 

Te zijner tijd komen we hier op terug. Wat het Programma betreft houden wij U zoveel mogelijk op de hoogte via de Nieuwsbrief.

Eucharistieviering in de kerk. Iedere 1ste vrijdag van de maand
met misintenties voor alle leden en overleden leden van de KBO-PCOB verzorgd door het pastoraal team van de parochie H. Kruis. Aanvang 9.00 uur. Na de viering is er gelegenheid om samen koffie te drinken in het Kulturhus Trefpunt.

Sport en spel activiteiten georganiseerd door de Activiteitengroep 55+
Koersbal locatie: Recreatiezaal Stevenskamp
Dinsdagmiddag van 13.30-16.00 uur.
Contactpersoon Mevr. Bril tel. 382091

Gymnastiek o.l.v. Gonnie Renting / locatie KulturhusTrefpunt.
Maandagmorgen van 10.30-11.15 uur.
Contactpersoon vacant

Zangkoor o.l.v. Suzan Voorhorst / locatie Stevenskamp.
Donderdagmiddag van 14.30-15.30 uur.
Contactpersoon Mevr. Sibelt tel. 381808
Stijldansen o.l.v. Marga Rietveld / locatie ’t Scheultie.
Woensdagmorgen/middag van 11.00-12.30 u.
Contactpersoon Mevr. Broekman tel. 381909

Volksdansen o.l.v. Lidy Peters / locatie KulturhusTrefpunt.
Vrijdagmorgen van 9.30-11.00 u. van okt. t/m april.
Contactpersoon de Dhr. Zennipman tel. 381457
Jeu de boules , locatie Stevenskamp op de buitenbanen.
Dinsdag en woensdagmorgen van 9.30-11.00 u.
Contactpersoon Dhr. Groot Zwaaftink tel. 381643

De KBO-PCOB organiseert:
Gezellige inloopmiddag / locatie koffiecorner Stevenskamp.

Voor alle 55 plussers i.s.m. Stevenskamp. Je kunt er koffie drinken, kaarten, rummicub spelen, sjoelen en nog meer gezellige spelletjes doen.
Elke woensdagmiddag vanaf 14.00 uur.
Contactpersoon Mevr. Hendriks tel. 380512

Extra inloopmiddag op zondag in de wintermaanden / locatie Recreatieruimte
Op de 2e en 4e zondagmiddag van de maand vanaf 14.00 uur.
Voor alle 55 plussers i.s.m. Stevenskamp. Je kunt er gezellig koffiedrinken, kaarten, sjoelen en nog veel meer, maar ook lekker bijkletsen. Niets hoeft alles mag.
Contactpersoon Dhr. Ben Lokate tel. 381972
Recreatie bridge / locatie KulturhusTrefpunt

Elke 1ste en 2de maandagmiddag van september 2021 t/m april 2022 Contactpersoon Mevr. Mieke van Gaal tel. 381883