De KBO-afdeling Enter, een vitale club.

Ons motto is: VOOR EN MET ELKAAR.

We maken deel uit van een landelijke en provinciale organisatie. Met elkaar komen we op voor belangen van senioren en met elkaar zorgen we ervoor dat activiteiten worden georganiseerd die senioren aanspreken. Dit doen we samen met de PCOB.

De KBO-PCOB zit regelmatig in Den Haag aan tafel om onze belangen te behartigen dat kan zijn op gebied van gezondheidszorg, pensioenen, inkomen, wonen en vervoer. Er wordt aandacht besteed aan zaken zoals: gezond ouder worden en gezond bewegen, veiligheid in en rondom huis, beter zien en beter horen.

Als KBO-afdeling Enter werken we samen met andere seniorenbonden in de gemeente Wierden om plaatselijke belangen te behartigen, zo schuiven wij twee keer per jaar aan bij de wethouder die de ouderenzorg beheert.

We organiseren het jaar door activiteiten op plaatselijk niveau. Elkaar ontmoeten en contacten leggen vinden we zeer belangrijk. Vrijwilligers zetten dan ook hun beste beentje voor om activiteiten voor onze leden te organiseren, inderdaad voor en met elkaar. Voorbeelden hiervan zijn de vaste toppers: de kaart- en bingomiddagen, de wandel- en fietstochten, de jaarlijkse busreis. Elk jaar proberen we ook speciale activiteiten te organiseren. Zo houden we de zaak levendig.

De KBO-Enter bestaat al meer dan 40 jaar en heeft ruim 300 leden. Samen werken we eraan om een club te zijn die wat kan betekenen voor vitale senioren van Enter.

Klik hier om naar eigen van KBO-Enter te gaan.