Katholieke Bond voor Ouderen (KBO)

Afdeling Borne.

KBO-Borne heeft ongeveer 200 leden.

We maken deel uit van een landelijke en provinciale organisatie. Samen met PCOB komen we op voor belangen van senioren.

Met elkaar zorgen we ervoor dat activiteiten worden georganiseerd die senioren aanspreken. Elkaar ontmoeten en contacten leggen vinden we belangrijk. Vrijwilligers helpen mee om activiteiten voor onze leden te organiseren.