Er is geen gebruiker ingelogd

Afdeling: Ootmarsum
« terug naar overzicht

 Lidmaatschap

Contributie voor alleenstaande 22,50                                                                       
Contributie voor echtpaar 35,00
Bankrekeningnummer bij Rabo Twente Oost t.n.v. KBO afdeling Ootmarsum NL58 RABO 014 0 1 39 5 67

Leden die geen machtiging tot afschrijving hebben gegeven kunnen alsnog een machtigingsformulier verkrijgen bij de penningmeester of hun contributiebedrag zelf overboeken op bovengenoemde bankrekening.

                                              

    K.B.O. afdeling Ootmarsum wil haar ledenservice uitbreiden.

Bent u 55 jaar of ouder
En /of neemt u niet meer deel aan het arbeidsproces

Hebt u uit uw verleden administratieve ervaring
En /of bent u handig in techniek

Zou u oudere mensen willen helpen, die problemen hebben met
-Het schrijven van brieven of het invullen van formulieren
-Het hen kunnen doorverwijzen naar diverse instanties
-Mensen, die niet weten, hoe hun t.v. of video moet worden ingesteld
-Mensen, die vragen hebben over hun mobieltjes of problemen hebben met het gebruik van computer of andere huiselijke besognes.

Bent u bereid zich als vrijwilliger zich in te zetten voor deze vaak oudere leden om menig probleem op te lossen, zonder dat daar voor hen hoge kosten zijn verbonden.
Dan zijn wij op zoek naar u.

U kunt zich melden bij onze secretaris: de heer Wim de Heij, van Bodelswingstraat 24, 7631JN Ootmarsum
Telefoon 0541-297767 en uiteraard kunt u ook voor verdere vragen terecht bij een van overige bestuursleden of leden werkgroep, die in deze website staan vermeld