Er is geen gebruiker ingelogd

Afdeling: Lettele
« terug naar overzicht

PCOB
U leest de januari-editie van de nieuwsbrief voor KBO- en PCOB-leden. Met deze maandelijkse nieuwsbrief brengen we u op de hoogte van wat er speelt in onze vereniging. Ook informeren we kaderleden en andere vrijwilligers binnen de afdelingen, zodat zij hun achterban kunnen voorzien van actuele en relevante berichten

GOED OM TE WETEN, SPECIAAL VOOR LOKALE AFDELINGEN:

Niet alle leden van KBO en PCOB ontvangen deze nieuwsbrief. Daarom verzoeken we afdelingen om via de eigen kanalen (bijv. de lokale afdelingswebsite of nieuwsbrief) informatie die belangrijk is voor leden verder te verspreiden.

KBO-PCOB vernieuwt: verder met uw wensen en ideeŽn

Het kan u bijna niet ontgaan zijn: KBO-PCOB werkt samen met leden aan de seniorenbeweging van de toekomst in het project KBO-PCOB vernieuwt.
Maandagavond 8 januari was de laatste bijeenkomst van de tour van KBO-PCOB vernieuwt. Tijdens de twaalf bijeenkomsten spraken we honderden leden en niet-leden, we bevroegen ruim duizend senioren online en verder waren er velen van u die ons hun wensen en ideeŽn toestuurden via mail, de digitale brievenbus en sociale media. Tussen half november en begin januari ontvingen we van ongeveer 1800 senioren heel waardevolle input. Ze deelden hun wensen en ideeŽn met ons.
Op basis van alle verkregen informatie bereidt een stuurgroep een conceptadvies voor het landelijk bestuur voor. Vervolgens gaat een eerste advies naar de Ledenraad. De Ledenraad bespreekt dat begin maart. Daarna zal er nog veel verdere uitwerking nodig zijn. Dus blijft u alstublieft meedenken en meepraten.

Training: Kansen pakken als partner van de gemeente!

Na de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018 zijn er nieuwe gemeenteraden en Colleges van B&W. Een logisch startpunt voor lokale belangenbehartigers om de relatie met gemeenten op te bouwen of te versterken. Wilt u graag leren hoe u dat aanpakt en welke instrumenten u kunt inzetten? Op 29 maart organiseren wij speciaal voor (aspirant) lokale belangenbehartigers.
   
Belastinginvullers kunnen (na)scholing volgen van speciaal opgeleide trainers

Met ingang van 1 januari jl. is de belastingservice gedecentraliseerd. Afdelingen en/of provincies van KBO en PCOB kunnen voortaan zelf kiezen op welke manier zij invulling willen geven aan de belastingservice. Voor de (na)scholing van belastinginvullers zijn twintig trainers opgeleid. Afdelingen en/of provincies die gebruik willen maken van een van de trainers voor (na)scholing van belastinginvullers kunnen de contactgegevens van een trainer in de regio opvragen bij het verenigingsbureau van KBO-PCOB via info@kbo-pcob.nl of tel. 035 - 3400 600.
Wilt u hulp bij uw belastingaangifte? Neem dan contact op met een KBO- of PCOB-afdeling bij u in de buurt om na te gaan hoe de belastingservice in uw woonplaats geregeld is. 

Bijeenkomst 'Wijs met Medicijnen' voor uw afdeling

KBO-PCOB vindt verantwoord medicijngebruik uitermate belangrijk en voert daarom samen met apothekersorganisatie KNMP de voorlichtingscampagne ĎWijs met Medicijnení. De campagne biedt KBO- en PCOB-afdelingen de mogelijkheid om met ondersteuning van KBO-PCOB en KNMP een themabijeenkomst ĎWijs met Medicijnení te organiseren.
Heeft u interesse in deze themabijeenkomst? KBO-PCOB ontwikkelde een informatiepakket waarmee uw afdeling zo'n themabijeenkomst heel eenvoudig kan realiseren. Op onze website vinden afdelingen alle benodigde informatie en material