Er is geen gebruiker ingelogd

Afdeling: de Lutte
« terug naar overzicht

Links naar interessante websites

Regelmatig krijgt het bestuur het verzoek binnen om het adres van een bepaalde website door te geven. Vaak vind je hier belangrijke tips waarvan je veel gemak kunt hebben. Probeert u maar:

www.meerkosten.nl :voor mensen met een beperking of chronisch zieken: hoe krijgt u compensatie voor extra zorgkosten ?

www.regelzorg.nl: voor degenen die gekeurd moeten worden voor het rijbewijs.

www.samenwmo.nl : hier vindt u heel veel informatie voor gebruikers van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning.


Collectieve zorgverzekering KBO‐leden i.s.m. Zilveren Kruis Achmea

AANTREKKELIJKE NIEUWE ZORGPOLIS

Ieder lid van de KBO kan zich aansluiten bij onze collectieve zorgverzekering, aangeboden door Zilveren Kruis Achmea. Ruim 50.000 KBO’ers hebben dat tot nu toe gedaan. Het is inhoudelijk een mooi pakket dat goed is afgestemd op de behoeften van ouderen. De verzekering bevat bovendien ‐ vanaf 2011 ‐ verbeterde dekkingen op het gebied van fysiotherapie, brillenen contactlenzen. En wie zich nu aanmeldt, krijgt ook nog fraaie kortingen!

De collectieve zorgverzekering kent allerlei extra’s voor KBO‐leden. Als u als KBO‐lid naast de
verplichte basisverzekering ook nog een aanvullende verzekering neemt ‐ wat 95% van alle Nederlanders doet – krijgt u er gratis een seniorenpakket bij (het zogenaamde ‘Beter Af 50 Plus
Pakket’). Hierin zitten allerlei extra vergoedingen, zoals negen extra behandelingen door de fysiotherapeut en een vergoeding voor de sta‐op stoel. Bovendien krijgt u een eenmalige tegemoetkoming op het KBO‐lidmaatschap van € 17,50 zomaar teruggestort op uw rekening.

Voordelen


Naast alle gangbare aanvullende verzekeringen kent de collectieve KBO‐verzekering ook nog een
speciaal aanvullend pakket voor senioren (het zogenaamde ‘Beter Af Vitaal Pakket’). Hierin zitten
bijvoorbeeld extra vergoedingen voor gebitsprothesen en hoortoestellen en thuiszorg na
een ziekenhuisopname. Maar zo’n aanvullende verzekering is niet verplicht natuurlijk. KBO leden
kunnen natuurlijk ook alleen de basisverzekering nemen. Zelfs dan kan het als KBO‐lid
aantrekkelijk zijn om over te stappen. Want als KBO‐lid krijgt u 7,5% korting op de premie van de
basisverzekering van Zilveren Kruis. Die bedraagt volgend jaar € 106,50 per maand. En dan
scheelt de korting toch zo’n honderd euro per jaar.
Ook alle aanvullende verzekeringen kennen een korting en wel tot 10%. Bovendien heeft elke
nieuwe verzekerde in dat geval recht op het gratis Beter Af 50 Plus Pakket (met de € 17,50 vergoeding op het KBO‐lidmaatschap), een eenmalige korting van € 75,‐ én een Oad‐reischeque ter
waarde van € 50,‐.

Geen medische keuring


KBO‐leden die nu al collectief verzekerd zijn, krijgen natuurlijk dezelfde kortingen op de premies
en eveneens een Oad‐reischeque ter waarde van € 50,‐. Leden die opzien tegen het gedoe vanoverstappen of die vrezen voor keuringen en drempels kunnen worden gerustgesteld. Het overstappen en opzeggen wordt door Zilveren Kruis Achmea helemaal geregeld. En bij de collectieveKBO‐verzekering wordt iedereen geaccepteerd, zonder keuringen of drempels. Alleen bij de allerduurste aanvullende verzekering (4 sterren) wordt één vraag gesteld over fysiotherapie. En bij de duurste tandartsverzekering is er een kleine drempel. Maar geen medische keuringen of andere hindernissen.

Direct overstappen, of eerst meer informatie? Neem dan een kijkje op de website
www.zilverenkruis.nl/uniekbo. Geen internet? Neem dan contact op met Zilveren Kruis Achmea
via tel: 0900 – 06 06 (lokaal tarief). Voor het afsluiten van een polis heeft u het collectiviteitsnummer
nodig: 207000837.


_____________________________________________________________________________________________________________


TIPS OM BETER TE SLAPEN.


• Probeer positief te denken.
• Op advies van de dokter een remmoment inpassen.
• Voor onrustige benen kan men medicijnen krijgen.
• Vooral na inspanning ( kijken naar een film of bijwonen van een vergadering) een rustpauze inlassen voor het slapen gaan.
• Uit bed gaan, en de dekens niet wegklappen ( de warmte moet onder de dekens blijven) ,dan zelf even afkoelen en daarna in het warme nestje terug kruipen.
• Een korte wandeling maken voor het slapen gaan.
• Niet denken “ooh nu slaap ik weer niet” maar blijf positief denken.
• Glas warme melk.
• Geen koffie of thee voor het slapen gaan.
• In plaats van een glas sherry, een glas port drinken.
• Warme melk met honing.
• Heel diep ademhalen ( ontspanningsoefeningen).
• Lezen voor het slapen gaan.
• Het luisteren naar gregoriaanse muziek.
• Geen enge of nare films kijken.
• Af en toe een borreltje.

We hopen als KBO bestuur dat U als lid van onze club iets kunt met deze tips en vanaf nu beter gaat slapen.