Er is geen gebruiker ingelogd

Advertenties
Geslaagde inspiratie dag voor belangenbehartigers

Geslaagde inspiratie dag voor belangenbehartigers

17-3 Op dinsdag 10 maart waren ruim 65 leden van KBO en PCOB in Overijssel aanwezig om inspiratie op te doen zich lokaal in te zetten voor de belangen van senioren.

 

 Egbert Knoeff opende de bijeenkomst met woorden ter overdenking en inspiratie.

Marielle van Oort, hoofd belangenbehartiging van KBO-PCOB, heeft op een gedreven manier gepresenteerd (PP presentatie) hoe vanuit het landelijke kantoor steeds seniorenonderwerpen in Den Haag geagendeerd worden. Hiervoor zijn signalen en ervaringen van leden nodig. Die krijgt het kantoor via de flitspeilingen en door met leden in gesprek te gaan.

 

Ze vond het dan ook heel waardevol om in Nijverdal zoveel betrokken belangenbehartigers te ontmoeten en in gesprek te gaan wat men lokaal en provinciaal zoal tegenkomt. Landelijk worden standpunten over onder meer pensioenen, koopkracht, zorg en Wmo, seniorvriendelijke ziekenhuizen onder de aandacht gebracht. Ook wordt meegedacht in adviescommissies en werkgroepen van het ministerie. Het is goed dat landelijk zo opgekomen wordt voor de belangen van senioren. Provinciaal en lokaal zijn we als afdelingen in Overijssel aan zet om onze stem te laten horen. Dat hebben we onlangs nog gedaan door een petitie aan te bieden aan de provinciale staten van Overijssel. Hiervoor hebben we van de statenleden grote complimenten gekregen en ze gaan er mee aan de slag.

 

het thema wonen. In groepen hebben we, onder leiding van de leden van de werkgroep belangenbehartiging, geļnventariseerd welke soorten woningen (bestand) voor senioren in de verschillende gemeenten zijn. Ervaring is uitgewisseld hoe de afdelingen de belangen van senioren op de agenda zetten bij de plaatselijke politiek. Waar moeten een senioren woning aan voldoen? Wat zijn punten die we in moeten brengen bij de Omgevingsvisie, woonvisie en prestatie afspraken met woningcorporaties en bouwondernemingen.


Zie resultaten middag workshop wonen (bestand).

checklist woonvormen voor senioren

De ideale seniorenwoning

Oud en zelfstandig in 2030


Charlotte Glorie heeft op haar eigen muzikale wijze de middag afgesloten. Op muzikale wijze gaf ze door sketches en liedjes een inkijkje hoe het is om met een beperking te leven, ouder en kwetsbaar te worden (www.charlotteglorie.nl).

Het was een heel inspirerende bijeenkomst, waarin we onder de indruk waren hoeveel leden zich al inzetten voor de belangen van senioren, met de wethouder of gemeenteraad in gesprek gaat en samenwerken met andere vrijwilligersorganisaties om concreet iets te bereiken.


Er is afgesloten met de mededeling dat de provinciale werkgroep belangenbehartiging altijd de lokale afdeling ten dienste staat bij vragen over belangenbehartiging.

terug naar overzicht