Er is geen gebruiker ingelogd

Advertenties
KBO en PCOB in Overijssel roepen senioren op in actie te komen voor meer seniorenwoningen

KBO en PCOB in Overijssel roepen senioren op in actie te komen voor meer seniorenwoningen

30-1 Gerry Vrielink heeft in een interview met Radio Oost alle senioren opgeroepen om de petitie te tekenen.De KBO en PCOB in Overijssel willen bij gemeenten en provincie begin 2020 nog eens extra onder de aandacht brengen dat er onvoldoende goede en betaalbare seniorenwoningen zijn. Nu al en in de toekomst zeker. Ouderen moeten steeds langer zelfstandig thuis wonen. Gelukkig willen ze dat ook, maar het moet wel kunnen.
Medio december is een petitie gestart op initiatief van Gerrit Hartholt, die ondersteund is door de KBO en PCOB. We roepen nu alle senioren in Overijssel op de petitie te tekenen en zo hun stem te laten horen.

Het is belangrijk dat ook senioren opkomen voor de belangen van hun eigen doelgroep, maar ook oog hebben voor het algemeen belang. Met de petitie willen we daarom niet alleen aandacht vragen voor het tekort aan seniorenwoningen, maar ook voor het tekort aan betaalbare woningen in het algemeen en in het bijzonder voor het tekort aan jongerenwoningen. Door te gaan voor meer seniorenwoningen gaan we ervan uit dat er doorstroming komt op de woningmarkt en er zo meer woningen beschikbaar komen voor jongeren en jonge gezinnen. Deze petitie sluit goed aan bij onze aandachtspunten voor een seniorvriendelijke provincie en voor een seniorvriendelijke gemeente. Voor de verkiezingen hebben we die aangeboden aan de politieke partijen. Een van de thema’s daarin was ‘wonen naar wens’. Uitgangspunt daarbij is dat de provincie in samenwerking met gemeenten de regierol pakt in het energiezuinig, toegankelijk en modern maken van de woonomgeving en dat woningen duurzaam en levensloopbestendig zijn.
Binnenkort worden de handtekeningen aangeboden aan de provinciale staten.
Kom in actie en teken onze petitie!

 

Interview Radio oost van 51.7-57.07 min

terug naar overzicht