Er is geen gebruiker ingelogd

Advertenties
Petitie 'Meer woningen voor senioren in Overijssel'

Petitie 'Meer woningen voor senioren in Overijssel'

19-12 Tekent u ook de petitie?

Op initiatief van Gerrit Hartholt uit Dedemsvaart een actie gestart onder de titel ‘Meer woningen voor jongeren door de bouw van meer woningen voor senioren’.

Als KBO en PCOB in Overijssel hebben wij ons aangesloten bij deze actie en wij vragen u de petitie ook te ondertekenen. Daarnaast vragen wij u dit bericht breed te verspreiden onder uw leden en achterban. We denken dan aan de seniorenraad, COSBO of seniorenoverleg in uw gemeente, maar ook aan huurdersorganisatie waar u contact mee heeft.

Deze petitie sluit goed aan bij onze aandachtspunten voor een seniorvriendelijke provincie. Voor de verkiezingen van de provinciale Staten hebben we onze speerpunten voor een seniorvriendelijke provincie aangeboden aan de politieke partijen en later ook aan de formateur. Een van de thema’s daarin is ‘Wonen naar wens’. Uitgangspunt voor ons daarbij is dat een seniorvriendelijke provincie een regierol pakt in het energiezuinig, toegankelijk en modern maken van de woonomgeving. Woningen worden duurzaam en levensloopbestendig. Zie voor standpunten verslag verkiezingsdebat:


Voor het ondertekenen van de petitie klik op:

terug naar overzicht