Er is geen gebruiker ingelogd

Advertenties
Politiek debat succes

Politiek debat succes

12-3 Op maandag 11 februari konden leden van KBO en PCOB met vertegenwoordigers van negen politieke partijen in gesprek ter voorbereiding van de provinciale staten verkiezingen op 20 maart.

We zijn in gesprek gegaan over de standpunten van de politieke partijen. Vooraf hebben wij, als KBO en PCOB Overijssel, onze aandachtpunten voor een seniorvriendelijke provincie op het gebied van groene leefbaarheid, mobiliteit voor iedereen, sociale veerkracht en wonen naar wens, aan hen toegestuurd.

 

Francien Lange (debatleider) stelde deze onderwerpen op een speelse manier aan de orde. Er werd flink gediscussieerd. Wat opviel was dat de politieke partijen het vaak met elkaar eens waren, als het gaat om seniorenbeleid en faciliteiten voor langer zelfstandig wonen voor ouderen.

 

 

We waren erg blij dat er 9 politieke partijen met een vertegenwoordiger aanwezig waren. Ze zien allen een taak voor zich weggelegd om dit op de provinciale agenda te zetten. Ook werd er voor gepleit, de ouderenbonden weer een structurele plek te geven als het gaat om het meedenken over seniorenbeleid in de provincie. We gaan ervan uit dat ze gezamenlijk het initiatief nemen om te pleiten voor een provinciale seniorenraad die met subsidie van de provincie innoverende projecten kan starten waarbij de eigen regie van de oudere voorop staat. De werkgroep belangenbehartiging kon tevreden terugkijken op deze goed geslaagde bijeenkomst.

KBO en PCOB in Overijssel roepen hun leden op om 20 maart naar de stembus te gaan en hun stem te laten horen.

Standpunten KBO en PCOB in Overijssel

terug naar overzicht