Er is geen gebruiker ingelogd

Advertenties
In gesprek over het levenseinde

In gesprek over het levenseinde

07-3 Het Dominicaner Klooster, KBO-PCOB Overijssel en de coalitie ‘Van betekenis tot het einde’ organiseren een open gesprek over ‘Leven met de dood’ op maandagmiddag 8 april vanaf 15.00 uur. Belangstellende worden uitgenodigd om mee te luisteren naar deskundigen, vragen te stellen en inzichten delen.


‘Leven met de dood’ is niet eenvoudig. Dat blijkt bijvoorbeeld uit voorbeelden als ‘volkomen onverwacht is onze lieve moeder, 92 jaar overleden…’ Het gesprek met je dierbaren, je partner, kinderen of vrienden over wat je daarover bezig houdt, stel je liever uit. Zo’n gesprek kan ongemak opleveren of oude wonden openrijten. Aan de andere kant sta je soms ook te kijken van de kracht van mensen, zoals een jonge vrouw die veel te vroeg sterft en dan zegt dat ze zo dankbaar is dat dit leven haar is overkomen…..
De dood raakt ons intens als er dicht in onze buurt iemand sterft. Het sterven slaat ons uit het (dagelijks) lood, het roept vragen op naar wat echt belangrijk is in het leven. Dit open gesprek gaat in op : Hoe ziet doodgaan er uit, in deze tijd? , Hoe zijn burgers, artsen, zorgverleners in Zwolle en omgeving daarop betrokken? , En wat betekent de dood voor ons, levenden?

Aan dit open gesprek wordt meegewerkt door senioren van KBO-PCOB Overijssel, dominicaan Wijbe Fransen en jonge theoloog des vaderlands Rik Zweers met columns.
Aan het einde van de middag kan men meedoen aan het korte avondgebed van de broeders en genieten van een lekkere kloostermaaltijd.
De kosten voor deelname zijn € 12,50 en met een maaltijd € 27,50

Graag tevoren opgeven https://kloosterzwolle.nl/programma/leven-met-de-dood

terug naar overzicht