Er is geen gebruiker ingelogd

Advertenties
Commissaris ontvangt petitie

Commissaris ontvangt petitie

27-2 Op woensdag 26 februari is de petitie 'Meer woningen voor jongeren door te bouwen voor senioren' aan de voorzitter van provinciale staten, commissaris van de koning de heer Andries Heidema.

Politiek, toon leiderschap, bouw seniorenwoningen

Herman Pieper en Jan Niessen van KBO-PCOB Overijssel hebben woensdag 26 februari (13.00 uur) op het provinciehuis in Zwolle de heer Andries Heidema, commissaris van de Koning, een petitie aangeboden en roepen de provinciale politiek op het tekort aan woningen voor jong en oud serieus te nemen, om gerichte plannen te maken en om over te gaan tot daden.

 

Wij hebben de petitie aangeboden met een bouwpakket van een huisje met de volgende tekst:

  1. Een bouwpakket aan van een huis, dat staat symbool voor het tekort aan woningen en dat nog gebouwd moet worden.
  2. Het is 1 huis je voor de hele provinciale statenleden, ter illustratie aan het tekort aan woningen
  3. de ondertekenaars van de petitie vragen om leiderschap van de politiek
  4. en roepen op om jongeren en senioren bij de plannen te betrekken.


Senioren in Overijssel maken zich zorgen over de leefbaarheid in dorpen en steden en het grote tekort aan betaalbare en levensloopbestendige woningen. Als KBO-PCOB met 20.000 leden in Overijssel hebben we de actie die de heer Hartholt is gestart omarmd, omdat dat goed aansluit bij onze speerpunten voor een seniorvriendelijke provincie. KBO-PCOB Overijssel pleit voor een leefomgeving, waar jongeren/jonge gezinnen en ouderen goed samen kunnen leven. Daarvoor is het nodig dat ook jongeren een betaalbare woning kunnen vinden en dat er doorstroming komt op de woningmarkt. Senioren moeten, maar willen ook zo lang mogelijk zelfstandig wonen in hun eigen omgeving en de regie houden over hun eigen leven. Dat betekent dat er goede, betaalbare levensloopbestendige of seniorenwoningen beschikbaar moeten zijn. Senioren blijven nu nog vaak te lang in bijvoorbeeld een ééngezinswoning wonen (soms met de nodige aanpassingen) omdat er geen goede betaalbare andere woning beschikbaar is. Daarom roepen wij u op meer woningen te bouwen voor senioren zodat er weer woningen voor jongeren beschikbaar komen.


Als KBO-PCOB Overijssel vragen wij de provincie Overijssel zich in te zetten voor meer woningen voor senioren, maar roepen ook de plaatselijke politiek op dat te doen. Onze afdelingen zetten zich lokaal in om ook het thema wonen op de politieke agenda te zetten. Zij hebben een schat aan ervaring en ideeën, die ook voor de politiek van onschatbare waarde kan zijn.


 

 

Tekst petitie

Tekst aanbieden petitie Herman Pieper

terug naar overzicht