Er is geen gebruiker ingelogd

Advertenties
Scholing en Vorming

Commissie Scholing en Vorming

De commissie Scholing en Vorming bestaat op dit moment uit zes enthousiaste leden.De commissie Scholing en Vorming heeft de volgende taken: 

 • De commissie organiseert regelmatig introductiebijeenkomsten voor nieuwe bestuursleden van de afdelingen. 
 • Verzorgt gespreksleiders voor gesprekken met mensen en of groepen van mensen over;
  o Blijf in Contact
  o Zorg om het levenseinde
  o Gezond ouder worden
  o Gezond bewegen
  o De Babbeltruc en veiligheid in en om huis
  o Voor lezen voor ouderen 
 •  Zij probeert aansluiting en ondersteuning te geven aan afdelingen voor landelijke projecten zoals;
  o Leeskringen
  o Schrijven in de KBO
  o Wat een kunst
  o Rust zonder Roest
 • Verder heeft de commissie het “Handboek voor afdelingsbestuurders” geactualiseerd. Hierin staat het nodige over ledenwerving, samenwerking, en taken van bestuursleden, enz.
 • Ook heeft de commissie sinds kort een geheel vernieuwde 'Inspiratiemap' samen gesteld. Hierin staan allerlei wetenswaardigheden en mogelijke activiteiten welke afdelingen op kunnen zetten voor hun leden.
 • De activiteiten van de commissie worden regelmatig gepubliceerd in het KBO blad de Nestor onder "Het Katern".